Jmat lọc nước hồ cá

Jmat lọc nước hồ cá lựa chọn tấm Jmat và phân biệt tấm lọc nước trên thị trường là rất dễ dàng với 2 loại là tấm lọc không keo và có keo được phân biệt bởi hai màu xanh khác nhau